Erceņģeļa Michaēla un visu eņģeļu diena

Ps 103:1–5, 20–22; Dan 10:10–14, 12:1–3; Atkl 12:7–12; Lk 10:17–20
1Moz 28:10–22a; Atkl 12:7–12; Mt 18:1–11

krāsa – balta

Kungs svaidījis mani izsludināt Kunga laipnības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu. (Jes 61:1, 2)
Eņģelis Marijai sacīja: “Nebīsties, Marija! Tu esi atradusi žēlastību pie Dieva.” (Lk 1:30)