Epifānijas laika pēdējā svētdiena

Mūsu Kunga apskaidrošanas diena
Ps 50:1-6; 2Ķēn 2:1-12; 2Kor 4:3-6; Mk 9:2-9

Svētdiena pirms Gavēņa laika – Esto mihi
1Moz 12:1-9; 1Kor 13:1-13; Lk 18:31-43
krāsa – zaļa

Aizlūgums
_Liepājas Krusta draudze (Latvija), māc. Mārtiņš Urdze
  Valdemārpils draudze, Ld/KA, evaņģ.-māc.p.i. Jānis Kundziņš

PORVOO PRAYER – Church of Ireland: Diocese of Limerick and Killaloe, Bishop Kenneth Kearon
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Roskilde, Bishop Peter Fischer Moeller

Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi, un piepildīsies viss, ko pravieši ir rakstījuši par Cilvēka Dēlu. (Lk 18:31)

Kungs lai svētī savu tautu ar mieru. (Ps 29:11)
Jēzus Kristus atnākdams ir pasludinājis mieru – gan jums, kas bijāt tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. (Ef 2:17)