Epifānijas laika otrā svētdiena

Ps 139:1-6, 13-18, 1.Sam 3:1-10,(11-20);

1.Kor 6:12-20; Jņ 1:43-51

Jes 61:1-3,6a; Rm 12:6-16; Jņ 2:1-11

krāsa – zaļa

Aizlūgums:

Melburnas draudze (Austrālija)

Unguru draudze, Dd/SE, māc. Ēvalds Bērziņš

Neskumstiet, jūsu patvērums ir prieks, ko dod Kungs! (Neh 8:10)

Visur parādām sevi kā Dieva kalpus – kā nobēdājušies, bet vienmēr priecīgi, kā nabagi, bet kas daudzus dara bagātus, kā tādi, kam nav nekā, bet kam ir viss. (2.Kor 6:4,10)