Epifānijas laika 7. svētdiena

Ps 37:1-11; 39-40; 1Moz 45 3-11; 15; 1Kor 15:35-38, 42-50; Lk 6:27-38

Otrā svētdiena pirms Gavēņa laika – SEXAGESIMA
Jes 55:6-11; 2Kor 11:21b-12:10; Lk 8:4-15

krāsa – zaļa

AIZLŪDZAM PAR:
Upsalas draudzi Zviedrijā un prāv.emer. Kārli Žolu
Bērsteles draudzi Ld/BA un māc Aivaru Siliņu

PORVOO PRAYER:

Church of England: Diocese of Peterborough, Bishop Donald Allister, Bishop John Holbrook
Church of Ireland: Diocese of Meath and Kildare, Bishop Pat Storey
Church of England: Diocese of Canterbury, Archbishop Justin Welby, Bishop Rose Hudson-Wilkin

Kad jūs dzirdat viņa balsi šodien, neapcietiniet savas sirdis (Ebr 3:15)