Epifānijas laika 1. svētdiena

Mūsu Kunga kristības

Ps 93; Dan 7:9–10, 13–14; Atkl 1:4b–8; Jņ 18:33–37
Jes 42:1-8; Rm 12:1-6; Lk 2:41-52

krāsa – balta

AIZLŪDZAM PAR:
Volongongas draudze (Austrālija), māc Colvin MacPherson
Balgales draudze, Ld/KA, evanģ. – māc.p.i. Jānis Kundziņš

PORVOO PRAYER:
Evangelical Lutheran Church of Finland: Diocese of Oulu, Bishop Jukka Keskitalo
Church of Norway: Diocese of Sør-Hålogaland (Bodø), Bishop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes
Church of England: Diocese of Coventry, Bishop Christopher Cocksworth, Bishop John Stroyan.

Tie, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni. (Rm 8:14)