Divdesmit trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 27

Aizlūgums
Ņujorkas draudze (ASV), māc. Laris Saliņš, māc. Juris Saivars
Sv. evaņģēlista Lūkas draudze, RAd/RI, māc. Aleksands Bite

“Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem.” (Mt 5:9)

Jāzeps teica Potifara sievai, kura meta acis uz viņu: “Tad kā lai es nodaru tādu lielu ļaunumu un grēkoju pret Dievu?!” (1Moz 39:9)
Pāvils raksta Timotejam: “Tu, mans dēls, smelies spēku žēlastībā, kas ir Kristū Jēzū.” (2Tim 2:1)