Divdesmit otrā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 26

Aizlūgums:
Oldenburgas draudze (Vācija), diak. Laima Urdze
Sv. Jaunavas Marijas Staļģenes draudze, Ld/JE, māc. Sandis Ratnieks

“Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu!” (Rm 12:21)

Mans Dievs dara gaišu manu tumsu! (Ps 18:29)
Jēzus jautāja: “Ko tu gribi, lai es tev daru?” Aklais sacīja: “Rabuni, kaut es varētu redzēt!” Jēzus viņam sacīja: “Ej, tava ticība tevi ir dziedinājusi!” Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzum ceļā. (Mk 10:51–52)