Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 146; 1Ķēn 17:8–16; Ebr 9:24–28; Mk 12:38–4
Jes 49:1–6; Rm 12:17–21; Mt 8:1–13

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Austrumanglijas draudze (Lielbritānija), māc. Viesturs Vāvere
Apes Sv. Mateja draudze, Dd/GU, prāv. Vilnis Slinķis

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Norwich, Bishop Graham Usher, Bishop Alan Winton, Bishop Jonathan Meyrick
Church of Sweden: Diocese of Luleå, Bishop Åsa Nyström

Tavā mutē es esmu ielicis savus vārdus. Lai tie nav tālu no tavas mutes, no tavu pēcnācēju mutes un no tavu pēcnācēju pēcnācēju mutes. (Jes 59:21)
Kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu pamācīšanai, lai mēs caur izturību un mierinājumu, ko sniedz Raksti, iegūtu cerību. (Rm 15:4)