Divdesmit ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem – Proper 28

Aizlūgums
Ņubransvikas un Leikvudas draudze (ASV), māc. Ieva Pušmucāne-Kineyko
Talsu draudze, Ld/KA, māc. Māris Ludviks, māc. Andis Ķīvičs

“Mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā.” (2Kor 5:10)

Viņš tev ir teicis, cilvēk, kas ir labs, ko Kungs no tevis prasa – spriest taisnu tiesu, mīlēt žēlastību, pazemībā staigāt ar Dievu. (Mih 6:8)
Dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības un pēc miera kopā ar tiem, kas piesauc Kungu no tīras sirds. (2Tim 2:22)