Dievkalpojums Vircburgā sestdien, 3.jūlijā

Vircburgā, Deutschhauskirche (Am Schottenanger 2, 97082 Würzburg)

sestdien, 3.jūlijā plkst. 13.30 

paredzēts dievkalpojums.

Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.

Ceram, ka varēsim arī pēc tam vēl pakavēties kopā.