Dievkalpojums Štutgartē 4.jūlijā

Štutgartē, vecās pils kapellā, Schlosskirche (Schillerplatz 6, 70173 Stuttgart)

svētdien, 4.jūlijā plkst. 15.00 

paredzēts dievkalpojums latviešu un vācu valodā.

Kalpos draudzes mācītājs, archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis un solists Valdis Bizuns (trompete).

Sakristeja vēl būs slēgta, bet meklējam tuvumā vietu, kur iespējams pasēdēt kopā.