Dievkalpojums Hamburgas draudzē

Hamburgas latviešu draudze aicina visus uz dievkalpojumu

Hauptkirche St. Petri baznīcā (Bei der Petrikirche 2, 20095 Hamburg)

svētdien, 12.jūlijā plkst. 14.00.

Dievkalpojumu vadīs mācītājs Tālis Rēdmanis.

Sekos brīdis draudzīgām sarunām baznīcas kafejnīcā.