Deviņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 8; 1Moz 2:18–24; Ebr 1:1–4, 2:5–12; Mk 10:2–16
2Moz 24:9–11; Ef 4:22–32; Mt 22:1–14

krāsa – zaļa

 

Pļaujas svētki

Ps 100; 5Moz 26:1–11; Flp 4:4–9; Jņ 6:25–35
5Moz 24:19–22; 2Kor 9:6–11; Lk 12:15–21

krāsa – zaļa

Aizlūgums
Bufalo draudze (ASV), prāv. emer. Ivars Gaide
Aknīstes draudze, Ld/SE, vikārs māc. Atis Bambāns

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Liverpool, Bishop Paul Bayes, Bishop Beverley Mason
Church in Wales: Diocese of Monmouth, Bishop Cherry Vann
Evangelical Lutheran Church in Denmark: Diocese of Haderslev, Bishop Marianne Christiansen

Kungs teica: “Tev žēl ricinus stāda, kura dēļ tu neesi pūlējies un ko neesi audzējis, kas izdīga vienā naktī un nākamajā naktī iznīka, – un man lai nebūtu žēl lielās pilsētas Ninives?!” (Jon 4:10–11)
Kungs ir žēlsirdīgs apžēlošanā. (Jk 5:11)