Desmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 78:23–29; 2Moz 16:2–4, 9–15; Ef 4:1–16; Jņ 6:24–35
Dan 9:1–5, 14–18; 1Kor 12:1–11; Lk 18:9–14

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Eskilstūnas-Vesterosas  draudze (Zviedrija), prāv. Zilgme Eglīte
Zaļā (Zaļenieku) draudze, Ld/JE, māc. Guntars Lūsītis

PORVOO PRAYER  – Church of England: Diocese of Bristol, Bishop Vivienne Faull, Bishop Lee Rayfield
Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Helsinki, Bishop Teemu Laajasalo

Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku! (5Moz 6:5)
Mēs mīlam, jo viņš ir mūs pirmais mīlējis. (1Jņ 4:19)