Četrpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 15; 5Moz 4:1–2, 6–9; Jk 1:17–27; Mk 7:1–8, 14–15, 21–23
1Ķēn 17:8–16; Gal 5:16–24; Mt 6:24–34

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Detroitas Sv. Pāvila draudze (ASV), māc. Biruta Puiķe-Wilson
Zemītes draudze, Ld/KA, palīgmāc. Vilnis Auziņš

PORVOO PRAYER  – Evangelical Lutheran Church in Finland: Diocese of Turku, Archbishop Mari Leppänen. Bishop Kaarlo Kalliala
Church of England: Diocese of York, Archbishop Stephen Cottrell, Bishop Paul Ferguson, Bishop John Thomson, Bishop Alison White, Bishop Glyn Webster

Kungs saka: “Ja tu atgriezīsies, es tevi pieņemšu.” (Jer 15:19)
Jēzus saka: “Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.” (Jņ 14:23)