Astoņpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem

Ps 19:8–15; 4Moz 11:4–6, 10–16, 24–29; Jēk 5:13–20; Mk 9:38–50
Mih 7:18–20; 1Kor 1:4–9; Mt 9:1–8

krāsa – zaļa


Aizlūgums
Cīravas autonomā draudze (Latvija), māc. Rudīte Losāne
Aizputes draudze, Ld/GR, māc. Erlands Lazdāns

PORVOO PRAYER  – Church in Wales: Diocese of Swansea and Brecon, Archbishop John Davies
Church of England: Diocese of Leicester, Bishop Martyn Snow, Bishop Guli Francis-Dehqani

Kungs atdara acis aklajiem. (Ps 146:8)
Lai Dievs dara, ka jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība. (Ef 1:18)