Adventa ceturtā svētdiena

Aizlūgums
Mineapoles – St. Paulas draudze (ASV), māc. Dāgs Demandts
Turaidas draudze, RAd/IK, māc. Didzis Seržāns

“Priecājieties Kungā vienumēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Kungs ir tuvu!” (Flp 4:4-5)

Lai allaž tie saka: liels ir Kungs! – tie, kas mīl tavu pestīšanu. (Ps 40:17)
Pēc savas gribas labprātības viņš jau iepriekš lēmis mūs pieņemt par saviem dēliem caur Jēzu Kristu. (Ef 1:5)