Bērziņš Gundars, mācītājs

Kalpojis Aizputes autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē 

Ordinēts 2000. gada 12. aprīlī
2020. gada jūlijā sāk kalpot Aizputes autonomajā evaņģēliski luteriskajā draudzē
2022. gadā pēc paša vēlēšanās pārtrauc kalpošanu.

Pasta iela 6-5
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Latvia
tālr. +371 29114222
e-pasts berzinsgundars@gmail.com