Pārdomas no «Vārds vieno!» 9. decembrim

9. decembrī piedāvājam atskatīties uz 16. jūnija «Vārds vieno!» pārdomām par Jāna ev. 7:53.
Pārdomas vada LELBP LELBA Kanādas apgabala Toronto Sv. Jāņa draudzes mācītājs emeritus Dr. Fricis T. Kristbergs.

Citi Jaunumi