Pārdomas no «Vārds vieno!» 23. decembrim

23. decembrī piedāvājam atskatīties uz 17. novembra «Vārds vieno!» pārdomām par Mateja evaņģēliju 1:1–17.
Pārdomas vada LELBP LELBA Vidienes apgabala Kalamazū, Grandrapidu un Lansingas draudžu mācītāja Aija Graham.

Citi Jaunumi