Pārdomas no «Vārds vieno!» 22. decembrim

22. decembrī piedāvājam atskatīties uz 17. novembra «Vārds vieno!» pārdomām par Jāņa evaņģēliju 10:22-39.
Pārdomas vada LELBP LELBA Vidienes apgabala Čikāgas Latviešu Sv. Pētera draudzes māc. Ojārs Freimanis.

 

Citi Jaunumi