Pārdomas no «Vārds vieno!» 2. decembrim

2. decembrī piedāvājam atskatīties uz «Vārds vieno!» pārdomām par 18. psalmu.
Pārdomas vada LELBP archibīskaps emeritus Elmārs Ernsts Rozītis.

Citi Jaunumi