Mūžībā aizsaukta diakone Ruta Bambāne

Esam saņēmuši ziņu, ka mūsu māsa, diakone Ruta Bambāne 12. augustā aizgājusi Dieva mierā. Ar mīlestību pieminam viņas svētīgo kalpošanu Oregonas draudzē gandrīz 20 gadus. Ruta vadīja LELBA Izglītības nozari vairākus gadus kā arī izveidoja dziesmu grāmatu ar CD bērniem. Visvairāk tomēr vienmēr paliks prātā un sirdī viņas lielā ticība un uzticēšanās Jēzum, par ko viņa liecināja ne tikai ar vārdiem, bet ar visu savu kalpošanu.

Kad Rutas veselība pasliktinājās, viņa vēlējās savas zemes gaitas nobeigt Latvijā – kā viņa pati teica, atgriezties mājās pirms došanos uz debesu mājām. Ar draugu, Oregonas draudzes, Rietumu apgabala, LELBA un LELBĀL finansiālo palīdzību, viņa, kopā ar vīru māc. Viesturu Bambānu, to izdarīja maija beigās. Rīgā, mājās, ģimenes un draugu aprūpē, viņa pat atspirga un pēdējo reizi, kad runājām, bija gaišas ticības pilna.

Kungs, lai nu Tavs kalps aiziet mierā, ka Tu esi sacījis: jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Ar šiem Lūkas evaņģelija vārdiem, atvadāmies no mūsu māsas Kristū un lūdzu jums dievkalpojumā pieminēt Rutu un aizlūgt par Viesturu un viņas tuviniekiem.

Dieva mīlestībā, Daira Cilne, Rietumu apgabala prāveste

Birkas

Citi Jaunumi