LELBP Virsvaldes vārdā ar lielu prieku apsveicu māc. Dr. Daci Balodi, saņemot Latvijas Zinātņu akadēmijas diplomu

Lai Dievs svētī viņas darbu, pildot jaunos pienākumus!

Augsti novērtējam Dr. Daces Balodes līdzdarbību mūsu Baznīcā, kur viņa kalpo kā Rīgas Evaņģēliskās draudzes mācītāja un viņas darbu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē dekānes amatā.

Māc. Dr. Daces Balodes dzīvē piepildās Pestītāja Jēzus vārdi:
“No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs un, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs.”
(Lk 12:48).

Lai Dievs arvien svētī un piešķir spēku visu veikt Viņam par godu un tik daudziem par svētību!

+ Lauma

Citi Jaunumi