LELB Pasaulē bīskapa vēlēšanas 2021

Apsveicam archibīskapi Laumu Zušēvicu ar atkārtotu ievēlēšanu bīskapa amatā un novēlam arī turpmāk baudīt Dieva svētību kalpošanā un dzīvē!
Saglabā kā veselīgas mācības paraugu vārdus, ko no manis esi dzirdējis ticībā un mīlestībā, kas Kristū Jēzū. Sargā uzticēto krietno mantojumu caur Svēto Garu, kas iemājo mūsos. 2 Tim 1:13-14

Lūdzam visās LELBP draudzēs Reformācijas svētkos (rītdien vai pie pirmās iespējas) izziņot Bīskapa vēlešanu rezultātus un būt vienotiem lūgšanās par mūsu archibīskapi un Baznīcu!

Visuspēcīgais Dievs!
Svētī archibīskapi Laumu ar savu Garu, lai Tas viņu iedrošina un apgaismo, turpinot kalpot Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē bīskapa amatā.
Uzturi viņu kā ganu, kas rūpējas par Kristus ganāmpulku ar mīlestību,
un vada mūsu Baznīcu un tās daudzejādās kalpošanas ar gudrību un ticības drosmi. Dod, lai viņa smeļas spēku un izturību Tavās žēlastības dāvanās – Tavā Vārdā un sakramentos, kā arī mūsu Baznīcas sadraudzībā. Palīdzi mums mūsu archibīskapi atbalstīt ar lūgšanām un aktīvu piedalīšanos Baznīcas dzīvē, lai viņas vadībā mēs visi kopā – Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē – kalpotu Tev par godu un latviešu tautai visā pasaulē par svētību. Āmen!

Prāv. Anita Vārsberga-Pāža,
Archibīskapes garīgā vietniece

Citi Jaunumi