Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Pateicības dievkalpojums

Atzīmējot Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas simtgadi, šā gada 16. oktobrī plkst. 14.00 notiks Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Pateicības dievkalpojums Rīgas Jaunās Sv. Ģertrūdes baznīcā.

Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē (LELB pasaulē) apvieno gan latviešu draudzes visā pasaulē, gan Latvijā.

“Pērn, kad baznīca guva jaunu nosaukumu — Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca pasaulē —, vēl skaidrāk iezīmējās tas, ka mēs neesam vairs tikai ārpus Latvijas darbojošās draudzes, bet arī šeit Latvijā klātesošas. No šā gada esam arī Latvijā juridiski reģistrēta baznīca. Tas ir mūsu pieaugošās kalpošanas Latvijā dabisks izaugsmes solis. Lai mēs varētu turpināt darboties savās draudzēs, sociālās aprūpes centros, ieslodzījuma vietās, starptautiskos projektos un ekumēniskajā sadraudzībā, mums bija svarīgi sakārtot šīs juridiskās lietas. Turklāt šogad ir tapis jauns logo mūsu Baznīcai. Ticam, ka cerības auseklis mūs vadīs arī turpmāk,” skaidro Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas pasaulē Latvijas apgabala prāveste Ieva Puriņa.

Pateicības dievkalpojumā 16. oktobrī kalpos LELB pasaulē archibīskape Lauma Zušēvica un LELBP Latvijas apgabala garīdznieki: prāveste Ieva Puriņa, bīskape emer. Jāna Jēruma-Grīnberga, prāv.emer. Kārlis Žols, mācītāji Ivo Rode, Guntis Bukalders, Dr. Dace Balode, Ainārs Kostanda, Rudīte Losāne, Varis Bitenieks un Elīza Zikmane.

Citi Jaunumi