Baznīcas gadagrāmata 2021

2021. gadā dosimies kopējā tapšanas ceļā no sirds uz sirdi. Dalīsimies pārrunās, Bībeles studijās, kalpošanas darbā, kas veicina garīgo izaugsmi, padziļina savstarpēju līdzcietību, lai arī caur mūsu darbu taptu dziedinātas attiecības un aprūpēti cilvēki. Lai caur visām pārmaiņām mēs taptu vēl stiprāki ticībā, cerībā un kristīgā mīlestībā. Lai Dievs svētī mūsu Baznīcu, mūsu latvju tautu, visu pasauli — tā mums visiem viena. Lai Viņš dod, ka 2021. gads katram būtu veselīgs, miera un drošības svētīts. Viss laiks stāv Viņa rokās. Uzticēsimies! Kā žēlīgs Tēvs Viņš zina mūsu sāpes, vajadzības un katru mūs ņems pie rokas un vadīs tālāk Pats. Lai Viņam slava, gods un pateicība mūžīgi!

Edgars Raimonds Petrēvics, mācītājs

Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. (Jņ 8:31–32)

Dzimis 1960. gada 18. martā Portlendā, Oregonā, ASV
Miris 2020. gada 16. jūlijā Brookings, Oregonā, ASV

Edgars piedzima ļoti latviskā, sabiedriski darbīgā Arkādija un Innas Petrēvicu ģimenē, pievienojoties brālim Indulim un māsām Jānai un Vijolītei.

Viņš apmeklēja Oregonas latviešu draudzes skoliņu un beidza Rietumu krasta Vasaras vidusskolas kursu. Pirmo akadēmisko grādu ieguva Konkordijas universitātē Portlendā. Brīvprātīgi pieteicās ASV Jūras kājniekos (U. S. Marines), pēc tam septiņus gadus bija rezervē.

Tālākās izglītības gaitās Edgars ieguva M. Div. grādu Konkordijas luterāņu seminārā Sentluisā (St. Louis, Missouri) un kļuva par Oregonas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes trešo mācītāju pēc Jāņa Ciļņa un Gunāra Lazdiņa. Portlendā viņš kalpoja no 1988. līdz 1992. gadam. Tad aizceļoja uz Vidieni un kļuva par Detroitas latviešu draudzes mācītāju un apkalpoja arī citas latviešu un amerikāņu draudzes. Šajā laikā Wayne State universitātē Detroitā viņš ieguva maģistra grādu literatūrā.

Kopā ar sievu Wanda ģimenē dzimuši divi dēli Andrew un Seth.

Edgars atgriezās Oregonā 2009. gadā. Pēdējos gados viņš bija Rietumu apgabala vikārs. Ir vadījis dievkalpojumus Portlendā, izpalīdzējis dievkalpojumos un arī darbojies biedrības valdē.

Pēc Edgara sēro dēli, vedekla, trīs mazmeitiņas, māsas ar ģimenēm, radi un visa Oregonas latviešu saime.

Mūžīgu mieru, Dievs, dod…
Oregonas draudzes priekšniece un Edgara krustmāte Rita Sēja

Atpakaļ uz Gadagrāmatas satura rādītāju