Čikāgas Sv. Pēteŗa draudzes dibināšanas 25. gadadienas dievkalpojums

2022. gada 9. janvārī plkst. 10:00 dievnamā ir paredzēts Zvaigznes dienas un Sv. Pēteŗa draudzes dibināšanas 25. gadadienas dievkalpojums, kuŗā piedalīsies LELBP Archibīskape Lauma Zuševica, Vidienes apgabala garīgā vadītāja Sarma Eglīte un draudzes mācītājs Ojārs Freimanis.
Cerēsim, ka laika un citi apstākļi ļaus ieplānotajam īstenoties! Paredzēta arī tiešsaistes pievienošanās un skatīšanās iespēja draudzes YouTube kanālā. Turpat varat apskatīt arī iepriekšējo dievkalpojumu ierakstus.

YouTube kanāls:
https://www.youtube.com/channel/UCOlgl1iIPgzc5ZC3JWpRZIQ

Citi Jaunumi