VĀRDS VIENO (19.05)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!

Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!
Iepazīsimies ar LELBP garīdzniekiem un pārrunu dalībniekiem no visas pasaules!

Katru sesiju ievadīs cits mūsu Baznīcas garīdznieks.
Pēc ievada sekos pārrunas, kurās visi būs aicināti iesaistīties.
Pārrunas nepārsniegs 1 stundas garumu.

Šo ceturtdien, 19. maijā, plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par Raudu dziemām 3:22-26 ievadīs prāvests Dāvis Kaņeps no Kanādas Hamiltonas draudzes. Viņa vadmotīvs šīm pārdomām: “Salasot lauskas”.

“Lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!”

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti