VĀRDS VIENO! (15.12)

Vienosimies pārrunās ar LELBPasaules garīdzniekiem par Svētajiem Rakstiem!
Aicinām ikvienu no LELBP saimes piedalīties 2022. gada Bībeles lasīšanas projektā!

Ceturtdien, 15. decembrī plkst. 11.00 pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā) mūs pārdomās par Mateja 1. nodaļu ievadīs LELBA Pārvaldes locekle, Grandrapidu, Kalamazū, Lansingas draudzes mācītāja Aija Graham.

Tēmas pieteikums: “Es pieļauju, tu nekad neesi iedziļinājies Mateja evaņģēlija 1. nodaļā, pašos pirmajos pantos, kur viens aiz otra, virtenē saķēdēti, minēti svešu cilvēku vārdi. Jēzus ģenealoģija. Un, lai cik dīvaini un pirmajam gadsimtam neierasti, šajā sarežģītajā ģenealoģijas sarakstā parādās piecu sieviešu vārdi: Tamāra, Rahaba, Rute, Ūrija sieva Betšeba, Marija. Ļoti sarežģīti ir viņu stāsti. Viena, kas, izmantojot seksualitāti un izlikšanos, nodrošina sev drošību un turpinājumu. Otra prostitūta. Trešā svešzemniece. Ceturtā sveša vīrieša acīm iekārota, ārlaulības bērnu dzemdējoša. Un tad nāk piektā, kas bērniņu ieņēmusi no Svētā Gara. Kāda tam visam simbolika, nozīme, kuru Matejs ielicis sava evaņģēlija pašās pirmajās rindās? Kaut ko tik svarīgu, kam noteikti nevajadzētu pārskriet pāri…”

Te saite ASV rīta/LV vakara sesijai:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851

“Lai Dievs svētī šo darbu un caur to padziļina ticību, stiprina cerībā un vairo mieru, pēc kā meklē tik daudzi. Lai mūs VĀRDS VIENO!”

Jūsu māsa Kristū,
+ Lauma Zušēvica

Citi Raksti