“Svēta” nakts, pat ja ne visiem “klusa”

Vētrainā rītā vējš lauza zarus un sirdi.   Gribējās ar miera svētītām domām rakstīt vārdus, kas apliecinātu mīlestības svētkos dzimušā Dieva Dēla, Kristus Bērna, dziedinošo un vienojošo spēku.  Bet brāzmainais vējš atgādināja, ka nebija “klusa nakts” tiem, kas nupat bija piedzīvojuši virpuļvētru šausmīgos postījumus vairākos Amerikas savienotās valsts dienvidštatos. Vai viņiem vēl būs vietas slimnīcās,  kuŗās droši vien retas ir klusas naktis ārstējot ar vīrusu smagi saslimušos.  Domāju, cik vēl daudziem nakts klusumu izjauks satraucošās ziņas, ka kāds ģimenes loceklis saslimis ar vīrusu vai miris.  Sērās un vientulībā pat klusums nav kluss, ja nav mierā sirds.

Naktī,  ‘nomodā būdami’, cilvēki vairs nesargā savas avis kā reiz gani ārpus Betlēmes, bet domā, kā pasargāt savējos – un arī sevi,  no visa, kas liekas tik ļauns šajā pasaulē.  Vai varam tomēr iedomāties, ka ganiem līdzīgas rūpes iztraucēja sirdsmieru un,  viņus mīlot, Dievs nāca pasaulē, lai katra nakts būtu “Svēta”, ja arī ne klusa.  Visi pasaules trokšņi nespēj apklusināt Viņu, kas mums mīlestībā  čukst: “Es esmu ar tevi (jums) ik dienas līdz laiku beigām.”  (Mt. 28:20b).  

Visos laikos un apstākļos – kā  šogad, tā 2022. gadā, Dievs ir bijis, ir, un būs ar  mums! Tik daudz esam norūpējušies par mūsu tautas un pasaules nākotni. Mēs nezinām, ko rītdiena nesīs, bet mēs varam pārbaudīt,  kur nes mūsu soli.  Mēs varam pārbaudīt,  kurp dodamies.  Mēs varam izšķirties, kam sekojam un kuŗam uzticēsimies.  Vai tas spēj mieru dot kā Dieva Dēls, kuŗa miers ir augstāks par visu saprašanu?  Nē, to nevaram izskaidrot, bet, paldies Dievam, to varam piedzīvot. Un tad katra nakts top svēta, jo Kristus mīlestībā cilvēks top apžēlots un atjaunots un zina, tālāk jādala to, ko saņēmis.   

Pirms saule bija uzaususi, uz postā atstātām ēkām jau devās palīgi.  Daži mēroja tālu ceļu, lai meklētu tos, kuŗiem palīdzēt. Un pirms ziemas aukstums varētu veikt lielu postu, uz Latvijas, Baltkrievijas, un citu valstu robežām devās tie, kuŗi ciešanās nonākušiem izdalīja segas, apavus, cimdus, ēdienu, citas dāvanas,  bet pāri visam – mīlestību, kas ir pilnības saite. Šī mīlestība ir dziedinoša.  Bez tādas pat visefektīgākās potes nespēs pasauli atveseļot.  Bet mīlestības spēkā – kas ir Dievs, nekas nav neiespējams. 

Torīt norima vējš, iestājās klusums, bet tāds, kas sevī nes svētu, prieka un cerības svētītu vēsti, kā dzejniece Ilze Šīmane rakstīja:

Ieklausies: Šai naktī tāli zvani skan,
Prieku vēstī katram cilvēkam –
Spoži svece liesmo, vakars kluss un rāms,
Šonakt visus vieno mazais Kristus Bērns! 

Lai svēta šī nakts jums un Dieva svētības bagāts Jaunais – 2022. gads!  Lai Dievs pasargā Latviju un pasauli, lai Viņš svētī ar visu, kas vairo mieru, atjauno prieku un cerību, ietērp visus svētumā! Lai apklust vētras un dziedinātas top sirdis, vienotas ilgās pēc taisnības un miera,  ko spēj rast tikai mīlestība. Paldies Dievam, Tā visiem, visur un uz visiem laikiem dāvināta Svētā naktī. 

+ Lauma Žušēvica
Raksts publicēts avīzē Laiks.

Citi Raksti