Prieks pasaulei

Jēzus Kristus saka: “Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.” (Lk.6:36)

Ar šiem Jaunā gada lozunga vārdiem sveicam Jūs jaunajā, 2021. gadā un lai Jēzus vārdi mūs pavada visam gadam cauri, tos izdzīvojot katrā domā, attieksmē un darbā! Laimīgu jauno gadu!

Lai Jums prieks klausīties, dziedāt līdzi un dalīties ar saviem draugiem, lai arī viņi var svētku eņģeļu korim pievienot savu balsi. Lai skan!

Citi Raksti