Lauma Zušēvica – jaunā LELBāL Archibīskape

2015. gada 19. aprīlī Mt. Zion luterāņu baznīcā Milvokos vairāku citu bīskapu, viesu, garīdznieku un draudžu pārstāvju klātbūtnē par Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL) archibīskapi konsekrēta Lauma Zušēvica.

Foto: Edvins Erkmanis

Konsekrācijas dievkalpojuma procesijas dalībnieki:
Krusts: Zīle Rudzīte un Kaija Zušēvica

Bīskapes amata insigniju ienesēji:
Bībele – prāvests emeritus Ivars Gaide
‌Sinodes raksts – Dr. Juris Cilnis, Baznīcas virsvaldes laicīgais viceprezidents
‌Mitra – prāveste Ieva Graufelde, LELBĀL amatā vecākā prāveste
‌Apmetnis – prāvests Gunārs Lazdiņš, LELBA pārvaldes priekšnieks

‌LELBĀL garīdznieki

‌Baznīcas virsvaldes laju locekļi

‌LELBĀL prāvesti‌:
‌Austrālija: prāvests Dr. Jānis Priedkalns
‌Lielbritānija: prāvests Dr. Andris Abakuks
‌Vācija: prāvests Klāvs Bērziņš
‌Zviedrija: prāveste Ieva Graufelde
‌LELBA: prāvests Gunārs Lazdiņš
‌Austrumu apgabals: prāveste Anita Vārsberga-Pāža
‌Kanādas apgabals: prāveste Ilze Kuplēna-Ewart
‌Rietumu apgabals: prāveste Dr. Daira Cilne
‌Vidienes apgabals: prāvesta vietas izpildītāja, mācītāja Ilze Larsen‌

‌Bīskapi un viesi:
B‌ishop Ragnar Persenius, Uppsalas bīskaps, Zviedrijas luteriskā baznīca‌‌‌
A‌rchbishop Michael Jackson, Dublinas archibīskaps, Īrijas anglikāņu baznīca
‌Bishop Jeff Barrow, Greater Milwaukee Sinodes bīskaps, ELCA
‌Amerikāņu Luteriskā baznīca
‌Bishop Mary Froiland, South-Central Synod of Wisconsin bīskape, ELCA
‌The Reverend Cindy Halmarson, Area Program Director for the Middle East, North Africa and Europe, ELCA
‌Archibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca
‌Bīskaps Einārs Alpe, Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Daugavpils diecēze
‌Mācītājs Dr. Pauls Barbins, Amerikas Latviešu Baptistu apvienība
‌Oberkirchenrat Norbert Denecke, Acting Director of the German National Committee of the Lutheran World Federation
‌The Reverend Hans W. Kasch, Director of the Lutheran World Federation Center in Wittenberg
‌Kirchenrat Klaus Rieth, Director of the Department for Mission, Ecumenism and Church Development, The Evangelical Lutheran Church of Wurttemberg
‌The Reverend Markus Schoch, Presider of the German Evangelical Church in Latvia
LELBĀL archibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis

‌Dievkalpojuma mūzikas izpildītāji:
‌Ērģelnieks Ernests Brusubārdis III
‌Koris: Milvoku apvienotais “Brusubārdas-Dzimtenes” koris ar dziedātājiem no citām draudzēm
‌Brusubārdas stīgu ansamblis: Ernests IV, Viktors, Sonora, Arianna un Daniella Brusubārdas
‌Trompete: Benjamiņš Aļļe
‌Ērģeļu prelūdiju spēlēja mācītāja Dr. Anita Gaide

Publicēts 24|04|2015

Citi Raksti