Laikraksta “Laiks”paziņojums

Cienījamie lasītāji, apmeklētāji, interesenti!
Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī mūsu redakcija pagaidām strādā:
PIRMDIENĀS 10 – 15
OTRDIENĀS 10 – 15
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet:
tālr. +37167326761, mob. tālr. +37128388711

Laikraksta “Laiks” redakcija

apgāda “Laika grāmata” redakcija
31.03.2020

Citi Raksti