Kas ir šis bērns

Kas ir šis bērns? Mēs, kas esam īsāku vai ilgāku laiku meklējuši atbildi uz šo jautājumu, varam līdz ar apustuli Pēteri atbildēt: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Bet ko šāda atbilde pateiks tiem, kuri ar šo jautājumu saskaras pirmoreiz? Ja vaicātāji būs godīgi, tad sapratīs, ka tā vien mudinās uz vēl citiem, jauniem jautājumiem. Un arī tie, kas šo atbildi esam atraduši un devuši, arvien nonākam jaunās situācijās, kad raugāmies uz Jēzu un atkal vaicājam: “Kas Tu esi?”

Lai Jums prieks klausīties, dziedāt līdzi un dalīties ar saviem draugiem, lai arī viņi var sirdī svētku eņģeļu korim, līdzās Jums, pievienoties! Lai gaiši skan!

Citi Raksti