K.Žols: Kristus dzimšanas svētku sveicieni

“Nebīstieties, redziet…” (Lk. 2,10)

Mīļie draugi – māsas un brāļi Kristū! Ziemassvētku laiks daudziem no mums ir kā atskaites punkts gada ritējumā. Šāds atskaites punkts mums noteikti ir nepieciešams, lai mēs izvērtētu aizvadītajā gadā notikušo un raudzītos nākotnē. Un nākotnē mēs gribam un mums vajag raudzīties ar gaišām cerībām.

Nešaubīgi, aizvadītais gads LELBĀL draudzēm Latvijā ir bijis trauksmains. Vispirms, esam nodibinājuši LELBĀL Latvijas apgabalu. Līdz ar to esam no jauna iekustinājuši latviešu prātus visā pasaulē par to, kas vispār ir latviešu luteriskā Baznīca. Šobrīd Latvijā tā vairs nav tikai LELB, savukārt LELBĀL arī pavisam oficiāli vairs nav tikai ārpus Latvijas. Tā arī pavisam drīz mūsu Baznīca mainīs nosaukumu un vairs nesauksies “Baznīca Ārpus Latvijas”. Tomēr galvenais ir ne jau nosaukums, bet piepildījums. Tātad, kāds ir šis piepildījums?

Domājot par šī piepildījuma īstenošanu, LELBĀL atgriešanās Latvijā šogad ir iezīmējusi ceļu pretī vēsturiskās patiesības – LELBĀL leģitīmā statusa atjaunošanai Latvijā. Aizejošajā gadā šajā ceļā esam tikuši uz priekšu, bet vēl daudz vairāk mums ir jāsasniedz.

Lai gan Ziemassvētku laikā būtu jādomā un jārunā par mieru, tomēr arī jāatzīst, ka daļa notikumu LELBĀL Latvijā ir bijuši tādi, kurus par mierīgiem nevarētu nosaukt. Neskaidrības ar draudžu dievnamu piederību nākotnē, neskaidras, saasinātas attiecības ar LELB, juridiskie jautājumi un tiesas procesi – arī tās ir šī brīža zīmes, kuras nav iespējams neieraudzīt. Tomēr mēs ticam, ka tas, ko mēs kā Baznīca strādājam, darbs, kas notiek visās LELBĀL Latvijas draudzēs, ir patiesības darbs, un nedarīt to mēs nevaram. Un arī, tas, kas ir noticis un notiek, norāda uz mūsu dzīvību un to, ka mums kā Baznīcai patiešām Latvijā ir sava nepieciešama vieta. Bet, tikai pie rūpēm Ziemassvētku laikā negribu kavēties.

Šajā brīdī gribu pateikties Dievam par katru no Jums, un arī pateikt paldies Jums katram par darbu, ko Jūs darāt savās draudzēs un ne tikai formālās draudzēs (jo ticu, ka mēs savu Dieva doto uzdevumu pildām arī ārpus Baznīcas sienām), par nesavtīgajiem upuriem – Jūsu laiku un enerģiju, kuru Jūs veltāt, lai Kristus darbs tiktu veikts caur mums.

LELBĀL draudzes Latvijā iet plašumā, un es ticu, ka tas tā būs arī nākošajā gadā un turpmāk. Mēs augam, bet galvenais, ka mēs pieaugam arī iekšēji, garīgi. Mēs arī pieaugam savā kalpošanā. To, piemēram, brīnišķīgi parādīja mūsu apgabala Diakonijas diena. Cilvēki prasa, gaida, cer un Baznīcu, kas redz šīs dienas vajadzības un spēj tām atsaukties. Es kā tādu saredzu mūsu Baznīcu – LELBĀL un par to esmu lepns.

Lai Dievs svētī, ka esam gaiša, atvērta Baznīca, Baznīca, kas redz un dzird, Baznīca, kas nebīstas no izaicinājumiem, Baznīca, kas arvien stiprāk atkal no jauna iesakņojas Latvijā, Baznīca, kurā savu vietu var atrast ikviens, kas patiesi meklē! Lai Dievs Jums ikvienam – gan garīdzniekiem, gan draudžu darbiniekiem dod bagātīgi žēlastību, spēku, mieru un mīlestību! Lai katra draudzes norise ir patiesi piepildīta – ne tikai ar cilvēkiem, bet ar Dieva tuvumu! Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētītu Jauno Gadu!

Sirsnībā,
Prāvests Kārlis Žols

Publicēts 23|12|2016

 

Citi Raksti