Iesvētāmo jauniešu vadīts dievkalpojums Čikāgas Ciānas draudzē 20. jūnijā

Dievkalpojumā piedalās Izabella Brencis, Matejs Brencis, Edgars Cers, Dāvis Jēgers, Mija Jēgers, Dāvis Vīgants, Lija Vīgants

Citi Raksti