Gavēņa laikā

Mīļie draugi!
Mēs gājām kopā ar Svēto Rakstu lasījumiem no Adventa līdz Zvaigznes dienai. Tagad, Gavēņa laikā, aicinām pievienoties mums, pārdomājot mūsu ticības pamatus, gūstot spēkus un reizē apjaušot Dieva neizmērojamo žēlastību, ko mēs saņemam ik dienas, lai gan esam tikai nepilnīgi cilvēki.

Iesim cauri 10 baušļiem un mūsu ticības tēva Dr. Mārtiņa Lutera komentāriem pie tiem no Vienprātības grāmatas Lielā Katehisma (Izmantojam Augsburgas institūta 2001. gada izdevumu). Katra šī Facebook ieraksta daļa ir mūsu apgabala garīdznieku lūgšanas katrai dienai.

M.Luters par baušļiem: Baušļi ir tik augsti, ka ar cilvēka spēkiem nav sasniedzami; kas tos sasniedz, ir debešķīgs, eņģelisks cilvēks, augstu pāri visas pasaules svētumam. Tad nu ņem baušļus un krietni izmēģini savus spēkus, pieliec visas savas pūles un spēku, tad tu iegūsi tik daudz darba, ka vairs nemeklēsi un necienīsi kādus citus darbus vai kādu citu svētumu. (Vienprātības grāmata: Lielais katehisms, 409. lpp.)

LELBP Latvijas apgabala vārdā prāveste Ieva Puriņa

Foto: Ieva Puriņa

Citi Raksti