Dievkalpojums Minsterē 2021. g. 14. februārī Minsteres Latviešu ģimnāzijas 75 gadu atceres zīmē

Dziesmu pavadījums Tabita Urdze (40. izlaidums) un Amanda Zaeska (45. izlaidums) https://baznicasdziesmas.bandcamp.com…

Kalpo Amadejs Vadonis (45. izlaidums) (kontakts https://amadeusvadonis.de​)

Dievkalpojumā piedalās Sandra Vadone (43. izlaidums)

Sarma Gintere-Gersch (minsteriete kopš 1987. gada)

Lilija Tenhāgena (37. izlaidums)

 

Citi Raksti