Čikāgas Ciānas draudzes 7. svētdienas pēc Vasarsvētkiem dievkalpojums

Dievkalpojumā kalpo mācītāja Gundega Puidza.
Dievkalpojumā piedalās:
lektors – mācītājs Varis Bitenieks;
ērģelniece un korāļu ansambļa vadītāja Māra Vārpa;
korāļu ansamblī dzied Ēriks Antēns, Irēne Balks, Linda Cukurs, Vita Cukurs, Gundega Puidza, Rūta Pūliņa, Juris Pūliņš, Arnis Šrāders, Māra Vārpa.
Dievkalpojuma ieraksta kompozīciju sagatavojusi Silvija Kļaviņa-Barshney

Citi Raksti