Kristus Debesbraukšanas dienā

Šīs dienas galvenā tēma ir iekļauta īsā jautājumā: “Ko stāvat, skatīdamies debesīs?” Kas ir debesis? Vai tas ir bezgalīgais zilais plašums pār mūsu galvām? Vai tie ir tie brīži, kurus mēs vēlētos darīt bezgalīgus, tie brīži, kuros esam laimīgi?
Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma viņu prom no to acīm. Viņam aizejot, tie cieši lūkojās debesīs, un, redzi, divi vīri baltās drānās pie tiem nostājās un sacīja:”Galilejieši, ko stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu debesīs aizejam.” (Apustuļu darbi 1,9-11)
Svētbrīdi vada LELBPasaulē Berlīnes un Hamburgas draudžu mācītājs Tālis Rēdmanis, muzikālais noformējums un video montāža – Baiba Rēdmane.

Citi Raksti