Lai aust jauns rīts

Dieva un Kristus miera svētītus Svētā Gara svētkus!
Šorīt, kad ziņas vēsta, kā pēdējās naktīs mierīgi protesti pārvērtušies nemieros, degušas ēkas, augušas bailes, lūdzu no sirds, lai Svētais Gars dod vārdus, ar kuriem cits citu varam stiprināt, un Gara vadību ne tikai mūsu Baznīcai, bet itin visiem, kas tagad tik ļoti strādā, lai piepildītos Dāvida senās lūgšanas vārdi: “Rādi mums, Kungs, savu žēlastību un savu pestīšanu dod mums! Lai ieklausos, ko saka Dievs, – Kungs saka mieru savai tautai un saviem uzticīgajiem! Tik lai neprātībā tie neatkrīt! Gan viņa glābiņš tuvu tiem, kas Viņu bijā, – godība mūsu zemē, žēlastība tiksies ar patiesību, taisnība skūpstīs mieru, patiesība no zemes dīgs, un taisnība lūkosies no debesīm.” (Ps 85:8-11)
Mums vēl liels darba priekšā, jo ASV aizspriedumainība pret cilvēkiem nav ierobežota. Ieklausīsimies sevī, vai arī mūsos neslēpjas tās grēks! Lūgsim, lai Dievs palīdz katrā saskatīt Viņa bērnu, paša Kristus attēlu! Nezināms autors stāsta, kā reiz kāds rabīns prasījis studentiem:
“Kad nakts pārtop dienā?”
“Kad dzīvnieku tālumā redzot, varam pateikt, vai tas ir aita vai suns?”
“Nē,” atbildēja rabīns.
“Kad koku tālumā redzot, vari pateikt, vai tas ir vīģes vai firziķu koks?”
“Nē,” atbidējis rabīns.
“Kad tad?” lūdza studenti.
Gudrais rabīns atbildējis: “Tad, kad ieskatoties cilvēka sejā, tu redzi, ka tas ir tavs brālis vai māsa. Jo, ja tu to nespēj, tad vienalga, cik ir pulkstenis, vēl ir nakts.”
Lai aust jauns rīts un spēja katrā saredzēt māsu vai brāli!
Kristus mīlestībā,
+ Lauma

Pievienoju māc. Dāga Demanta lūgšanas, ko viņš uzrakstīja vakar. Lai Dievs sargā viņu un ģimeni!
Lūgšana
Mēs nākam pie Tevis, Kungs, kad Dvīņu pilsētas, Mineapole un St. Paula, piedzīvo dziļas sāpes un bēdas. Mēs sērojam par George Floyd nogalināšanu, kurš nevajadzīgi nomira zem Mineapoles policista ceļgala. Mūsu kopiena sēro par vēl vienu melnā cilvēka nāvi pārmērīga spēka dēļ. Mēs pievienojamies viņa ģimenei un visai Mineapolei ar aicinājumu uz taisnīgumu. Kungs, Tu mūs sauc, lai mēs aizsargātu un cienītu ikviena cilvēka dzīvību – melna, balta vai brūna. Vadi mūs, Kungs, rīkoties, neklusēt, cīnīties pret rasismu, izlīgt, veicināt pārmaiņas un, galvenais, mīlēt. Mēs lūdzam par mieru laikā, kad Dvīņu pilsētas piedzīvo neiedomājamu postu un nemierus. Sargā mūs, Tavus bērnus, sargā mūsu ģimenes, Mineapoles latviešu un visas Dvīņu pilsētu draudzes, visus, kuri cieš šajā laikā.
Kungs, mēs lūdzam, uzklausi mūsu lūgšanu. Āmen.

Prayer
We come to you Lord at this time when the Twin Cities of Minneapolis and St. Paul are in deep pain and sorrow. We mourn the killing of George Floyd, who unnecessarily died under the knee of a Minneapolis police officer. Our community mourns and grieves the loss of another black man by excessive force. We join with his family and the entire Minneapolis community in calling for justice. Lord, you call us to protect and respect every human life, black, white or brown. Guide us Lord to act, to not be silent, to fight racism, to reconcile, to invoke change, and above all to love. We pray for peace as the Twin Cities have been devastated by unimaginable destruction during the past 3 days. Protect your children, families, your Church in the Twin Cities and all who are suffering. Lord, we cry out to you, hear our prayer. Amen.

FOTO: Tālis Rēdmanis

Citi Raksti