PRĀVESTE LAUMA ZUŠĒVICA IEVĒLĒTA PAR LATVIJAS EV. LUT. BAZNĪCAS ĀRPUS LATVIJAS BĪSKAPI

Bīskapa vēlēšanu komisija savā sēdē Sietlas baznīcas telpās š. g. 15. oktobrī konstatēja, ka balstiesīgo sarakstā ir 184 vienības – draudzes, garīdznieki un draudžu darbinieki – ar 205 balsīm. No izsūtītām 183 vēlēšanu materiālu aploksnēm saņemtas 172 atbildes ar 196 balsīm (95%).

Prāv. Lauma Zušēvica saņēma 140 balsis, prāv. Andris Abakuks 35 un prāv. emer. Fritz T. Kristbergs 19 balsis. Viena balsošanas zīme bija tukša un viena nederīga. Baznīcas Virsvalde ir apstiprinājusi vēlēšanu rezultātu.

Dean Lauma Zušēvics voted in as the new Bishop of Latvian Evangelical Lutheran Church Abroad.

The Bishop Voting Committee announced on October 15, 2014 that Dean Lauma Zušēvica received the majority of the votes. 205 ballots were sent out and the response rate was 95%.

Dean Zušēvica received 140 votesl Dean Andris Abakums received 35 votes and Dean. Fritz kristbergs received 19 votes. One returned vote was invalid. Votes came in from 10 countries – U.S.A., Australia, Belgium, New Zealand, Kanada, Russia, Latvia, Great Britain, Germany and Sweden.

Publicēts 11|11|2014
Dr. Juris Cilnis

Citi Raksti