1.Adventa svētbrīdis Čikāgas Ciānas draudzē

Čikāgas latviešu ev. lut. Ciānas draudzes 1. Adventa svētbrīdis.Mācītāja Gundega Puidza

 

Citi Raksti