Par LELBP kasieri ievēlēts Uģis Grīnbergs

LELBPasaulē Plenārsēdē Vašingtonā 2022. gada 29. aprīlī Virsvalde ievēlēja Prezidiju un
kasiera amatā ar aklamāciju LELBA Vidienes apgabala laju pārstāvi Virsvaldē Uģi Grīnbergu.

Sirsnīgi pateicamies iepriekšējai kasierei Baibai Rodiņai par nokalpotiem gadiem!

Laipni lūdzam turpmāk sūtīt čekus u.c. informāciju kasierim uz viņa pasta vai e-pasta adresi.

(foto: Una Torstere)

Citi Jaunumi