Palmu svētdiena. Rudīte Losāne

Pūpolsvētdienas svētbrīdis kopā ar mācītāju Rudīti Losāni

Mīļā draudze, tuvumā un tālumā. Šis ir laiks, kad nevaram tikties klātienē, bet tas lai mums nenāk par slogu. Kopīgi vienosimies Svēto Rakstu lasījumos, pārdomās un lūgšanās šai brīnišķajā Pūplsvētdienas (Palmu) dienā. Svētbrīdī kalpo mācītāja Rudīte Losāne."Otrā dienā liels ļaužu pūlis, kas bija sanācis uz svētkiem, izdzirdēja, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi. Paņēmuši palmu zarus, tie izgāja viņam pretim, skaļi saukdami: “Ozianna, svētīts, kas nāk Kunga vārdā – Israēla Ķēniņš!”" Jn. 12:12-13Video: Kaspars NordensĪpaša pateicība Sv. Pestītāja (anglikāņu) draudzei un personīgi māc. Elīzai Zikmanei

Posted by LELBĀL Latvijā on Saturday, April 4, 2020