«Vienoti lūgšanās!» (23.02.)

Mīļās māsas un brāļi Kristū!

Sanāksim “Vienoti lūgšanās!” ceturtdien, 23.02.2023 plkst. 11.00 no rīta pēc Čikāgas laika (19.00 Latvijā).

Šajā ceturtdienā māc. Dr. Ilze Ķezbere–Herli runās par mūziku kā lūgšanu, kā iedvesmu lūgšanai.
Zoom saite LELBP «Vienoti lūgšanās!»:
https://us02web.zoom.us/j/84998383851

Lūdzam iesūtīt lūgšanu vajadzības iepriekš uz e-pastu: lelbp.la@gmail.com

Lūdzam garīdzniekus un draudžu vadītājus ieteikt un iedrošināt savu draudžu cilvēkus, kuru lūgšanas izpaužas praktiskā kalpošanā vai var iedvesmot arī citus caur kādu mākslas darbu, lai piesakās un dalās ar savām dāvanām! Šogad īpaši mēs gribētu iesaistīt tieši lajus, mēs ticam, ka daudziem ir vērtīga pieredze, ar ko dalīties.

Ar Dievpalīgu,
Ieva Puriņa
LELBP Latvijas apgabala prāveste
+371 29433137

Citi Jaunumi