Vakara lūgšana par Ukrainu

Vakar pie miera ejot, zināju — kāds LELBP jau lūdz par Ukrainu. Agrā rīta stundas paskrēja lūgšanās un pārdomās. Vēlāk dievnamā iedomājos, kā šodien, 24. februārī, Dieva priekšā vienuviet saplūst Ukrainas un mūsu lūgšanas. Ukrainā drīz noslēgsies šī diena, bet nomodā vēl būs tās sargi. Lai Dievs pasargā. Kristus miers lai ir ar viņiem.

Dievs, svētī Ukrainu un visus,
kuŗi kopā ar viņiem pavadīja šo dienu.
Mēs pateicamies, ka esi mūs uzklausījis.
Kungs Jēzu, paliec pie mums,
jo vakars tuvojas un diena jau galā. Āmen.

+ Lauma

(Foto: Krusts Milvoku draudzē, Pelnu trešdienas pelni un sveces Ukrainas karoga krāsās)

Citi Jaunumi