Ziemsvētku stāsts Hamburgā

Uz Adventa laika dievkalpojumu Ziemsvētku noskaņā Hamburgas un apkārtnes ļaudis kopā aicināja:

Hamburgas latviešu draudze,

Latviešu sestdienas skoliņa Hamburgā,

un Latviešu biedrība Hamburgā.

Dievkalpojumu vadīja mācītājs Tālis Rēdmanis un ērģelnieks Andis Paegle.

Īpaša pateicība visiem, kuri strādāja pie svētku organizācijas un nodrošināja to norisi tā, lai visiem baznīcā kopā nākt būtu ērti un patīkami un lai tiktu ievērotas visas prasības, kādas uz šo brīdi noteiktas dievkalpojumos Hamburgā.

Šajā Ziemsvētku stāsta video izmantots Anda Paegles un Tāļa Rēdmaņa filmētais materiāls, kā arī Zanes Valteres, Anda Paegles un Tāļa Rēdmaņa uzņemtās fotogrāfijas. Materiālu montēja Baiba Rēdmane.

Citi Raksti