Ziemassvētku dievkalpojums Stokholmā

Stokholmas latviešu ev. lut. draudzes Ziemassvētku dievkalpojums 2021. gada 24. decembrī.

 

 

Citi Raksti